lt

Rekonstrukcija

2016 m. rugsėjo mėn. 29 d. bibliotekos infrastruktūros atnaujinimui ir pastatų rekonstrukcijos užbaigimui skirtas finansavimas iš Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų. Įgyvendinus projekto veiklas bus sukurtos ir moderniai įrengtos naujos erdvės, skirtos mokymuisi, susitikimams, pagerinta bibliotekos teikiamų paslaugų kokybė, prieinamumas, padidinta jų įvairovė.

Taip pat planuojama, kad projekto įgyvendinimo metu bus įsigyta šiuolaikinius poreikius atitinkanti konferencijų įranga bei renginių organizavimui skirti baldai. Po rekonstrukcijos dalis bibliotekos patalpų taps laisvalaikio praleidimo erdvėmis, bus teikiama daugiau paslaugų, bibliotekoje pradės veikti skaitykla-kavinė. Biblioteka planuoja sukurti palankią mokymosi aplinką bibliotekininkams, kurioje bus ne tik išmaniosios auditorijos, bet ir tinkama bazė ilgesnės trukmės mokymams organizuoti. Po projekto įgyvendinimo planuojama, kad per metus lankytojų skaičius išaugs apie 54 tūkstančius.

2016 m. rugsėjo mėn. 29 d. pasirašyta sutartis bendrai finansuojamo projekto Nr. 07.1.1-CPVA-V-304-01-001 „Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos pastatų Vilniuje, Trakų g. 10 ir 12, modernizavimas“ tarp Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos ir Centrinės projektų valdymo agentūros. Sutarties vertė 4,37 mln. eurų. Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2019 m. vasario mėn. 28 d.

austr
Gyvoji krašto enciklopedija
Knygų Kalėdos
Knygos per penki TV
Interaktyvi biblioteka
Epaveldas
skaitymo festivalis
Vilnijos vartai
Knygų lobis
Mickevičiana